Skip to Content

18.4.2011 | Altres

Refranys del mes d’abril

Què ens durà l’abril?
Abril, abrilet, gelat i famolenc
Abril, abrilet mata a sa mare de fred
Abril, abrilet set cares té
Abril anat, hivern acabat
Abril finat, hivern passat
Abril fredolí, pa i vi
Abril gelat, carregat de blat
Abril mullat, de pans ve carregat
Abril que trona, collita bona

I la Pasqua?
Altes o baixes, per abril les pasqües
Després de Pasqua de Resurrecció, ni figues, ni panses, ni sermó
Per la Pascua i per Nadal, cada ovella al seu corral
Pasqua florida, bonicària complida
Pasqua granà la falç a la mà
Pasqua marçal, mortaldat o fam
Pasqua plujosa, anyada granosa

ROMÀ I FONT, Refranyer popular. Alacant: Institut de Cultura “Juan Gil-Albert”, 1989. Sign.: BETNO 2449